Loading

PROPOSITIE

Een vooronderzoek voor mijn masterproef. Een thema binnen asieljongeren en hun taalbarrière.

TERUG NAAR OVERZICHT

Het onderwerp van deze studie gaat over het verkleinen van de taalbarrière bij asieljongeren waardoor ze beter geïntegreerd geraken in België. Een succesvolle en kansrijke integratie wordt bevorderd door het beheersen van onze taal, het Nederlands. Dit gebeurd in eerste instantie door naar school te gaan. Dit onderwerp is niet uit de lucht gegrepen. Het onderhanden nemen van taalachterstand is één van de speerpunten van het huidige onderwijsbeleid (Cursusaanbod voor asielzoekers en vluchtelingen, 2016).

In mijn onderzoek richt ik mij tot de asieljongeren binnen het secundair onderwijs. Zodus, asieljongeren tussen de 12 en 18 jaar. Ik tracht antwoorden te vinden hoe asieljongeren doeltreffend, efficiënt en op een speelse manier onze taal kunnen leren.

  • PROJECT

    Asieljongeren en hun taalbarrière

  • DATUM
    Januari 2016 - Juni 2017
  • KORTE BESCHRIJVING

    Hoe kunnen wij als interaction designers de taalbarrière bij asieljongeren in het secundair onderwijs verkleinen?